CWRDD Â’R TÎM

Mae ein cydlynwyr ymroddedig yn cynnal fforymau tipio anghyfreithlon ledled Cymru er mwyn hwyluso gwaith partneriaeth a rhannu arfer da.

 

Y TÎM

gary.jpg

Enw: Gary Evans

Teitl SwyddRheolwr Cynllun Taclo Tipio Cymru

Manylion Cyswllt: 03000 653043

gary.evans@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

steveparkinson.jpg

Enw: Steve Parkinson

Teitl SwyddTrefnydd Cynllun Taclo Tipio Cymru - Gogledd

Manylion Cyswllt03000 655283

stephen.parkinson@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

pam.jpg

Enw: Pamela Jordan

Teitl SwyddTrefnydd Cynllun Taclo Tipio Cymru – De Orllewin

Manylion Cyswllt: 03000 653112

pamela.jordan@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Neil H

Enw: Neil Harrison

Teitl SwyddSwyddog Systemau Leoli Fyd-eang

Manylion Cyswllt: 03000 653066

neil.harrison@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk