Taking pride in our communities

Mae ar Taclo Tipio Cymru angen eich cymorth chi i greu dyfodol i Gymru lle nad oes taflu sbwriel anghyfreithlon.

Dyfodol lle nad yw cymdeithas yn derbyn taflu sbwriel anghyfreithlon.

Dyfodol lle’r ydym oll yn cydweithio i arddel cyfrifoldeb am ein gwastraff, ac yn ymfalchïo yn ein cymunedau.

 

SWYDDFA'R WASG

Am unrhyw ymholiadau cyfryngol, cysylltwch â Equinox Communications.