Rydw i'n berchennog busnes

A chithau’n berchennog busnes chi sy’n gyfrifol am le mae’ch gwastraff yn mynd.

Gallai sut rydych yn rheoli’ch gwastraff gostio’n ddrud i’ch busnes o ran arian ac enw da.

Os ydych yn cynhyrchu, cludo, mewnforio, cadw, trin neu’n cael gwared ar wastraff, mae gennych ‘ddyletswydd gofal’ gyfreithiol i sicrhau y caiff eich gwastraff ei drafod yn ddiogel a’i basio i bobl sydd ag awdurdod i’w gael yn unig.

 

Adeiladu a Dymchwel

Os yw eich busnes yn delio ag adeiladu neu ddymchwel, yna bydd y canllawiau hyn o gymorth i chi ddeall eich cyfrifoldebau:

Taflen adeiladu a dymchwel

Os ydych yn cludo gwastraff yn rhan o’ch busnes, mae’n debygol y bydd angen i chi gofrestru’n gludwr gwastraff.  Mae dwy haen i’r system gofrestru yn seiliedig ar lefel y risg.

 

Os caiff eich gwastraff ei gasglu gan unrhyw un arall, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau ei fod yn gludwr gwastraff cofrestredig a’i fod yn mynd â’r gwastraff i safle sydd â’r awdurdod i’w dderbyn.

 

Mae angen hefyd i chi lenwi dogfennaeth wastraff megis nodyn trosglwyddo, naill ai ar ffurf bapur, neu trwy'r system Dyletswydd Gofal Electronig (EDoC), am bob llwyth gwastraff a rowch i rywun arall.  Fe allech ddefnyddio ‘tocyn tymor’ os ydych yn trefnu casgliadau rheolaidd o’r un math o wastraff. Dylid cadw dogfennaeth wastraff am o leiaf dwy flynedd.

 

Gall Cyfoeth Naturiol Cymru roi rhagor o wybodaeth i chi am yr uchod a chadarnhau a yw busnes yn gludwr gwastraff cofrestredig. Ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru neu ffoniwch nhw ar 0300 065 3000.

 

Fe allech gael dirwy o hyd at £5000 os deuir o hyd i’ch gwastraff wedi’i adael yn anghyfreithlon.

 

Y gosb fwyaf ar gyfer tipio anghyfreithlon yw dirwy o £50,000 a hyd at 5 mlynedd yn y carchar.

Y System edoc

edoc system

Mae “edoc” yn system ar-lein newydd sbon sydd i fod i helpu trawsnewid y ffordd yr ydych yn cofnodi’r hyn sy’n digwydd i’r gwastraff rydych yn ei gynhyrchu neu’i drafod. Mae’n disodli’r hen ffurflenni papur ar gyfer trosglwyddo gwastraff, gan arbed amser, gwaith ac arian i chi.  

Ewch at wefan edoc er mwyn dysgu rhagor.