Sut mae cymryd rhan?

Ydych chi eisiau cymryd cyfrifoldeb am ansawdd eich cymuned leol neu’ch amgylchedd?

Rydym yn cynnal digwyddiadau Canolbwyntio Llwyr mewn trefi ac ardaloedd sy’n nodedig am dipio anghyfreithlon ledled Cymru, gan weithio gyda’n partneriaid yn cynnwys Cadw Cymru’n Daclus, yr heddlu a’r gwasanaethau tân, amryw Gymdeithasau Preswylwyr a llawer rhagor.

Gallwch gymryd rhan mewn codi sbwriel yn eich cymuned, helpu i glirio safleoedd tipio anghyfreithlon mawr a chael gwared ar ychydig o’ch gwastraff cartref diangen yn ein diwrnodau sgip cymunedol.

Yn ogystal, yn rhan o’r ymgyrch yn erbyn tipio anghyfreithlon, rydym yn ymweld ag ysgolion, yn mynd o ddrws i ddrws er mwyn hysbysu’r cyhoedd am eu dyletswydd gofal tuag at dipio anghyfreithlon ac mae’r heddlu’n cynnal gwiriadau hap ar gerbydau er mwyn sicrhau bod cludwyr gwastraff wedi’u cofrestru gyda Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Byddwch yn wyliadwrus am dipio anghyfreithlon ac adroddwch am unrhyw achos a welwch i’ch awdurdod lleol, gallwch ddefnyddio’n map rhyngweithiol i ddod o hyd i fanylion cyswllt eich awdurdod lleol.

 

Gallwch hefyd gymryd rhan yn y prosiect Trefi Taclus, sy’n helpu cymunedau i fabwysiadu ardaloedd sy’n nodedig am dipio anghyfreithlon a sbwriel a’u hadfer i’w gogoniant gynt. Am ragor o wybodaeth ewch i Cadw Cymru’n Daclus.

Meddyliwch am eich eitemau diangen fel adnodd yn hytrach na gwastraff

A all eich cymdogion neu elusennau lleol ddefnyddio’ch eitemau diangen, neu a ellir eu huwch-gylchu? Mae FreecyclePrelovedeBay a nifer o wefannau eraill yn darparu ffyrdd gwych o werthu ac ailddefnyddio. Peidiwch ag anghofio ychwaith am eich siopau elusen lleol!