EIN HYMGYRCHOEDD A SUT ALLECH HELPU

Yn rhannu negeseuon efo'r cyhoedd amdan y traweffaith o dipio anghyfreithlon a sut i deilo efo wastraff yn gyfrifol

Gwelwch isod am fanylion ar ymgyrchoedd gorffennol a presennol 

 

DoC_Campaign_Welsh.png

Eich Dyletswydd I Ofalu

Mae'r ymgyrch Eich Dyletswydd Chi yw Gofalu yn annog deiliaid tai yng Nghymru i ddefnyddio cludydd gwastraff cofrestredig bob amser i gael gwared â gwastraff gormodol ac eitemau cartref diangen o’u cartrefi.

Darganfod Mwy

Ymunwch â'n e-gylchlythyr

Tanysgrifiwch