MAE ANGEN EICH CYMORTH CHI ARNOM I ROI TERFYN AR DIPIO ANGHYFREITHLON yng Nghymru

Edrychwch ar ein gwefan i gael cyngor ar sut i gael gwared â'ch gwastraff yn gyfrifol a rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon. Mae gwybodaeth hefyd am bethau ymarferol y gallwch eu gwneud i'n helpu i leihau tipio anghyfreithlon yng Nghymru a'r ffyrdd y gallwch gymryd rhan.
Ymgyrchoedd icon

Ymgyrchoedd

Dysgwch sut mae ein hymgyrchoedd presennol a rhai'r gorffennol yn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â materion tipio anghyfreithlon yng Nghymru.

Dysgwch ragor

Cyngor ac Arweiniad icon

Cyngor ac Arweiniad

Camau i'w cymryd i sicrhau bod eich gwastraff yn cael ei waredu'n gyfreithlon ac yn gyfrifol. Gwybodaeth i ddeiliaid tai, busnesau, landlordiaid a chasglwyr gwastraff.

Dysgwch ragor

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon icon

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon

Dysgwch sut i roi gwybod am achosion o dipio anghyfreithlon yn eich ardal chi. Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i roi gwybod yn gyflym ac yn ddidrafferth.

Dysgwch ragor

Newyddion

image38-1.png

A allech chi gael eich twyllo gan ‘dipiwr anghyfreithlon Facebook’?

Rydym wedi creu’r canllaw hwn o chwe pheth y gallwch gadw llygad amdanynt, fel y gallwch sylwi ar ‘dipiwr anghyfreithlon Facebook’ cyn ei bod hi’n rhy hwyr.

Darganfod Mwy
image15364.png

Sut i arbed arian – a diogelu’r amgylchedd – yn 2023

I’r rhai ohonom sy’n gobeithio cymryd camau bach i fod yn fwy cynaliadwy – tra’n bod yn ymwybodol o arbed arian – rydym wedi llunio rhestr o awgrymiadau ar sut i leihau a chael gwared ar eich gwastraff er mwyn cadw eich cyllideb ar y trywydd iawn.

Darganfod Mwy

Ymunwch â'n e-gylchlythyr

Tanysgrifiwch