MAE ANGEN EICH CYMORTH CHI ARNOM I ROI TERFYN AR DIPIO ANGHYFREITHLON yng Nghymru

Edrychwch ar ein gwefan i gael cyngor ar sut i gael gwared â'ch gwastraff yn gyfrifol a rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon. Mae gwybodaeth hefyd am bethau ymarferol y gallwch eu gwneud i'n helpu i leihau tipio anghyfreithlon yng Nghymru a'r ffyrdd y gallwch gymryd rhan.
Ymgyrchoedd icon

Ymgyrchoedd

Dysgwch sut mae ein hymgyrchoedd presennol a rhai'r gorffennol yn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â materion tipio anghyfreithlon yng Nghymru.

Dysgwch ragor

Cyngor ac Arweiniad icon

Cyngor ac Arweiniad

Camau i'w cymryd i sicrhau bod eich gwastraff yn cael ei waredu'n gyfreithlon ac yn gyfrifol. Gwybodaeth i ddeiliaid tai, busnesau, landlordiaid a chasglwyr gwastraff.

Dysgwch ragor

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon icon

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon

Dysgwch sut i roi gwybod am achosion o dipio anghyfreithlon yn eich ardal chi. Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i roi gwybod yn gyflym ac yn ddidrafferth.

Dysgwch ragor

Newyddion

tipmas_wel.png

Helpwch ni i osgoi tipio anghyfreithlon y Nadolig hwn

Gwnewch yn siŵr nad yw eich Nadolig yn mynd yn ddrytach fyth drwy osgoi dirwy o £300 y gellir ei rhoi os canfyddir bod eich gwastraff cartref wedi’i dipio’n anghyfreithlon

Darganfod Mwy
image5939.png

Awdurdodau lleol yng Nghymru sy’n gweithredu i atal tipio anghyfreithlon

Mae Ystadegau tipio anghyfreithlon blynyddol ar gyfer 2021-22 wedi cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, gan ddatgelu’r awdurdodau lleol sy’n cymryd camau i fynd i’r afael â thipio anghyfreithlon ledled Cymru.

Darganfod Mwy

Ymunwch â'n e-gylchlythyr

Tanysgrifiwch