MAE ANGEN EICH CYMORTH CHI ARNOM I ROI TERFYN AR DIPIO ANGHYFREITHLON yng Nghymru

Edrychwch ar ein gwefan i gael cyngor ar sut i gael gwared â'ch gwastraff yn gyfrifol a rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon. Mae gwybodaeth hefyd am bethau ymarferol y gallwch eu gwneud i'n helpu i leihau tipio anghyfreithlon yng Nghymru a'r ffyrdd y gallwch gymryd rhan.
Ymgyrchoedd icon

Ymgyrchoedd

Dysgwch sut mae ein hymgyrchoedd presennol a rhai'r gorffennol yn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â materion tipio anghyfreithlon yng Nghymru.

Dysgwch ragor

Cyngor ac Arweiniad icon

Cyngor ac Arweiniad

Camau i'w cymryd i sicrhau bod eich gwastraff yn cael ei waredu'n gyfreithlon ac yn gyfrifol. Gwybodaeth i ddeiliaid tai, busnesau, landlordiaid a chasglwyr gwastraff.

Dysgwch ragor

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon icon

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon

Dysgwch sut i roi gwybod am achosion o dipio anghyfreithlon yn eich ardal chi. Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i roi gwybod yn gyflym ac yn ddidrafferth.

Dysgwch ragor

Newyddion

image153-3.png

Mae hoff ddylanwadwyr Cymru yn camu i’r adwy i frwydro yn erbyn tipio anghyfreithlon

Rydym wedi ymuno â phump o hoff grewyr cyfryngau cymdeithasol Cymru i rannu cyngor ar waredu gwastraff yn gyfrifol, dyma’r hyn a oedd ganddynt i’w ddweud:

Darganfod Mwy
image697.png

Taclo Tipio Cymru yn rhoi ysgytwad i gerddwyr — gan amlygu realiti troseddau gwastraff, yn hoff fannau harddwch Cymru

Mae cerddwyr o Gymru wedi cael eu stopio’n stond ar ôl gweld delweddau ofnadwy o realiti tipio anghyfreithlon yng Nghymru — a'r effaith y mae'n ei chael ar yr amgylchedd heb fod ymhell o'u hoff fannau harddwch.

Darganfod Mwy

Ymunwch â'n e-gylchlythyr

Tanysgrifiwch