Eich Dyletswydd Chi Yw Gofalu

Eich dyletswydd chi yw gofalu ble mae eich gwastraff yn mynd.

Os rydych chi'n talu rhywun i gymryd eich gwastraff  cartref neu eitemau diangen, fydd rhaid i chi wneud y canlynon i gwrdd ag eich dyletswydd gofal gwastraff cartref:

1) Wirio for y person neu gwmni sy'n cymryd eich gwastraff yn gludwr gwastraff cofrestredig. Gallech wirio ar-lein gan ymweld â cyfoethnaturiol.cymru/gwirioGwastraff

2) Wastad gofynwch ble mae eich gwastraff yn mynd

Os nad ydych chi'n wneud y gwiriadau hyn gallech chi dderbyn dirwy o £300. Gallech chi hefyd cael eich erlyn, efo dirwyon hyd at £5000.

Mae Taclo Tipio Cymru hefyd yn argymell y rydych chi'n:

  • Cofnodi unrhyw wiriadau rydych chi'n wneud, gan gynnwys rhif cofrestriad y gweithredwr
  • Cadw derbynneb sy'n cynnwys disgrifiad o'r gwastraff a'r cwmni a ddefnyddiwch
  • Cofnodi manylion o'r busnes neu'r cerbyd (cofrestriad, gwneuthuriad, model, lliw)

I ddysgu mwy am sut i ddilyn eich dyletswydd gofal ymwelwch ag ein tudalen gwybodaeth Dyletswydd Gofal os gwelwch yn dda.

Am gyngor ar sut i gael gwared ag eich gwastraff cartref ac eitemau diangen yn ddiogel, gyfreithlon a cyfrifol ymwelwch ag ein tudalen cyngor am berchentywr os gwelwch yn dda.

Helpwch ni i leihau tipio anghyfreithlon gan ddilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol a rhannu cynnwys ein hymgyrchoedd.

Ymunwch â'n e-gylchlythyr

Tanysgrifiwch